Komunální volby 2022

Čas plyne jako voda a už zde znovu máme komunální volby. Zatímco volby do Parlamentu ČR znamenají šanci pro velké politické strany české politické scény, volby komunální mohou nabídnout i prostor pro malá regionální či místní uskupení. Jsme přesvědčeni, že ačkoliv většina občanů politikům příliš nevěří, v rámci své obce či města je tomu jinak. Občané mohou dát šanci lidem, které znají a ke kterým mají důvěru. Na politické orientaci kandidátů už pak příliš nezáleží. Naše hnutí nabízí příležitost všem nestraníkům, kterým není lhostejný současný stav či budoucnost jejich obce nebo města, vstoupit do komunální politiky, aniž by museli vstupovat do politické strany či se doprošovat její záštity. Bez jakýchkoliv podmínek nabízíme záštitu a poradenský servis pro komunální volby všem, kteří chtějí jít do nerovného boje se zavedenými politickými stranami a kteří ještě mají vůli a chuť pro ostatní občany něco užitečného a přínosného vykonat. Tím, že budete kandidovat pod našim hnutím, vyhnete se povinnosti shánět určitý počet podpisů nutných pro registraci kandidátní listiny ve smyslu zákona o volbách do obecních zastupitelstev. Můžete si také zvolit libovolný název vašeho volebního subjektu. Např. „Za obec krásnější“.
Naše hnutí působí na celém území ČR.

Zářným příkladem takového volební subjektu se pro rok 2022 stalo Sdružení politického hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu a nezávislých kandidátů – Žijeme Slavonicko.

Volební program: Žijeme Slavonicko