Starostové a osobnosti pro Moravu

Kandidát do Senátu Jan Grois, MBA – starosta města Znojma

Náš kandidát Jan Grois pro volební obvod 54 Znojmo

Praxe STAROSTA MĚSTA ZNOJMA

2/2018 – dosud

Hlavní odpovědnost:

–        odbor investic a technických služeb

–        odbor majetkový

–        odbor školství, kultury a památkové péče

–        oddělení vnějších vztahů

–        oddělení právní a sekretariátu

–        interní audit

 

Místostarosta města Znojma

2010 – 2/2018

Hlavní odpovědnost: kultura, cestovní ruch, školství a sport

·       Mediální prezentace města Znojma

·       Vydávání radničních listů

·       Koordinace strategie a činností v oblasti cestovního ruchu

·       Vztahy s médii

·       Rozvoj místního školství a sportu

·       Spolupráce se spolky, občanskou veřejností, podnikatelským a veřejným sektorem na propagaci města Znojma

·       Dotační programy v oblasti kultury

·       Regulace hazardu

·       Bytové hospodářství – příprava privatizace bytového fondu

 

ZASUPITEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

2016 – dosud

·       Předseda komise pro výchovu, vzdělávání a sport

·       Člen finančního výboru

·       Člen výboru sociálně-zdravotního

 

členství v dozorčích radách

Předseda dozorčí rady Povodí Moravy, s.p.

Člen dozorčí rady Thermal Pasohlávky, s.r.o.

Člen představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy

Člen dozorčí rady Okresní hospodářské komory Znojmo

 

Soukromý podnikatel

1999-2010

·       Organizace kulturních akcí

·       Pronájem společenských prostor

·       Gastronomie, služby, obchod

Vzdělání Business Institut

2014-2014, Profesní titul MBA v oblasti Public relations a masová komunikace,

Střední odborná škola SČMSD Znojmo, s.r.o.

1994-1998 ,obor Podnikání obchod služby – maturitní zkouška

 

 

Jazykové kompetence Německý jazyk, anglický jazyk – mírně pokročilý
Zájmy Média a mediální komunikace, politický marketing