Reakce Hany Lipovské na článek časopisu Respekt „Lajkujeme normalizaci“

Reakce Hany Lipovské na článek časopisu Respekt „Lajkujeme normalizaci“
V novém Respektu vychází mj. článek „Lajkujeme normalizaci“.
Marek Švehla v něm reaguje na rozhovor Daniela Kaisera s děkanem FF UK Michalem Pullmanem:
„Pullmanna totiž posledních deset let znají jako předního reprezentanta tzv. revizionistické skupiny historiků, kteří se snaží změnit český pohled na novodobé dějiny, mají velký vliv na studenty historie a jejich práce má slušný ohlas.
Sám Pullmann bourá jeden pilíř našeho dosavadního historického vědění za druhým a někdy to vypadá, jako by si ho najal nějaký klub přátel normalizace.“
— — —

Zajímavé je, že zatímco revizionismus socialismu vadí a je stále ještě kritizován (a to celkem svorně od

Dominik Duka po Forum 24), revizionismu „národního socialismu“ německého střihu je docela v kurzu.
Pěkně to nedávno popsal dr. Vojtěch Šustek, mimochodem jeden z prvních členů spolku Lidice Memory:
>>>Asi od poloviny devadesátých letech se v našich médiích za nepřímého přispění řady politiků, a za účasti mnoha novinářů, spisovatelů a filmových tvůrců rozjelo něco, čemu říkám „německá post-nacistická revizionistická propaganda“
>>>Hezky to vystihl německý profesor Friedrich Wilhelm Foerster, který už před první světovou válkou kritizoval agresivní německý nacionalismus a byl za to také vězněn a musel odejít z Německa. V knize Evropa a německá otázka popisuje revizionistickou propagandu Německa, která začala už po první světové válce. Hovořila o nutnosti smíření mezi národy a následně o tom, že nejen Němci přece páchali zlo. Pokračovalo to až do úplného obrácení rolí viníků a pachatelů.
>>>Připomíná mi to situaci v polovině devadesátých let u nás, kdy Václav Havel hovořil o tom, že Češi by se měli Němcům za odsun omluvit. Diskuze byla v médiích dále manipulována tak, jako by viníky války byli Češi, nikoliv Němci.
>>>tato propaganda je možná ještě škodlivější, než ta před listopadem 1989. Tehdy většina rozumných lidí věděla, že to, co tvrdí komunisté je nejspíš opakem skutečnosti. Demagogii o domnělé „sebereflexi, smíření a kritickém pohledu na sebe sama“ dnes lidé věří. Zneužita je zde ochota nás Čechů podívat se kriticky i na vlastní dějiny.
>>>Myslím si, že my dnešní Češi nemusíme nic odpouštět dnešním Němcům, kteří žádné zločiny nepáchali. Určitě oni nemají co odpouštět nám. Zločin může odpustit jen jeho oběť nebo Pán Bůh.
>>>Naštěstí tu ale žádná nenávist k Němcům není, ta by nikam nevedla. Ovšem drzé vydávání obětí za viníky a naopak, může u české veřejnosti vyvolat k Němcům averzi.
>>>V našich mediích je dnes ovšem politicky nekorektní mluvit o německé okupaci a protiněmeckém odboji 1939 až 1945. Musí se říkat nacistická okupace.
>>>Oblíbeným trikem revizionistické propagandy bývá vyprávění polopravd. Kdo sleduje texty a pořady uveřejňované v našich veřejnoprávních mediích jako je rozhlas a televize, může si všimnout, že pro mnohé jejich tvůrce začaly dějiny až 8. květnem 1945. Tehdy se „krvelační Češi“ vrhli na „nevinné německé sousedy“.
Převzato z : Faceboook.com : helenalipovska
autor fotografie: Helena Lipovská