Na co se máme těšit na trhu s elektřinou

Na co se máme těšit na trhu s elektřinou

Na co se máme těšit na trhu s elektřinou

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu se objevuje zvýšená nervozita současných vládců v Bruselu. a to hned z vícero důvodů. Žádné skládání účtů za minulé volební období se zřejmě konat nebude, neboť proklamovaných cílů dosaženo nebylo a zásadní problémy trápící EU nebyla vyřešeny. Jedním z klíčových nevyřešených problémů je otázka předražených energií, která se stává dominantní i v České republice. Jistě není náhodou, že nyní před volbami do Evropského parlamentu byly z rezervy tržní stability uvolněny emisní povolenky ve výši dvou miliard EUR, takže se jejich cena snížila přibližně o 30%.

Tudíž i cena elektřiny pro koncové zákazníky bude nižší. Přitom původní předpoklad při zavedení emisních povolenek byl, že se s nimi nebude obchodovat. Lze s jistotou předpokládat, že po volbách do Evropského parlamentu se cena energií zase zvýší. Důvodem pro tuto prognózu je fakt, že Evropská komise se za žádnou cenu nechce vzdát svých nerealistických klimatických cílů.

Z pohledu nás, občanů České republiky, je podstatné, že výslednou cenu elektřiny si stanoví každý členský stát EU dle svého.

Podíváme-li se zpět na poslední 2 roky lze vidět, že spotřeba elektřiny byla nižší než v letech předcovidových, což by nás nemělo naplňovat optimismem. Je to pouze důkaz, že naše ekonomika chřadne. Skutečnost, že ceny elektřiny půjdou zase vzhůru lze dokumentovat na rozhodnutí energetického regulátora výrazně zvýšit regulovanou složku ceny elektřiny o více jak 60%, což představuje více jak tisíc korun za 1MWh navíc. Pro průměrnou domácnost se spotřebou cca 3 MWh to bude představovat navýšení přes 3 tisíce za rok. Důvodem pro toto zvýšení ceny je nutnost investic do přenosové soustavy na kterou je vyvíjen velký tlak spojený s rychlým růstem fotovoltaických elektráren. Regulovaná složka v sobě zahrnuje náklady na přepravu elektřiny, distribuci do odběrného místa, poplatky za činnost ERÚ a služby operátora trhu OTE. Od letošního roku se nám také vrátily poplatky za podporu obnovitelných zdrojů energie, které představují 599 korun za 1 MWh. Do budoucna lze předpokládat, že s nárůstem instalací dalších fotovoltaických elektráren se budou zvyšovat nároky na provozovatele sítí vzhledem k nestabilitě dodávek elektřiny, což bude představovat tlak na další zvýšení regulované složky.Vzhledem k nestabilitě dodávek elektřiny.

Do budoucna budeme tedy hledět s obavami. Pokud se výrazně změní složení Evropského parlamentu po volbách ve prospěch realističtěji uvažujících politiků a Evropský parlament opustí snílkové, kteří za cenu prosazení Green dealu jsou ochotni pohřbít evropskou ekonomiku, pak bude i naděje, že cíle dekarbonizace budou stanoveny rozumněji a že budou rozloženy na delší období, tak, aby se evropské ekonomiky s těmito cíli dokázaly vyrovnat. Tím by se omezil i odchod mnoha velkých evropských firem, které vzhledem k vysokým cenám energií a množství omezení a regulací EU hodlají opustit. Z pohledu České republiky je žádoucí, aby se co nejdříve realizovala výstavba alespoň dvou jaderných bloků, aby se odložilo .   uzavření uhelných elektráren alespoň do doby, kdy za ně bude realizována plnohodnotná náhrada a aby se zrušily emisní povolenky.

Jan Kryčer

Brno – duben 2024

Image by Couleur from Pixabay